การจดทะเบียน DBD Registered และ DBD Verified
 
ร้านเคมีภัณฑ์ - CHEMIPAN.COM ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ DBD Registered และ DBD Verified อย่างถูกต้อง
 
ท่านลูกค้าสามารถเช็คสถานะของการจดทะเบียน ได้โดยการคลิกที่โลโก้ด้านล่าง