สกุลเงิน:
No image set

โซเดียม ฟลูออไรด์ (Sodium Fluoride) A (Taiwan) : 100g. M

Print
รหัสสินค้า :
CC1943-A-GM100-M
ราคาขายรวมภาษี: 47.00 ฿

ราคาไม่รวมภาษี: 43.93 ฿

ราคาต่อกรัม (รวมภาษี): 0.47 ฿
ขนาด/ชนิด:
ประเทศผู้ผลิต/คุณสมบัติ : CT01.ไต้หวัน
ข้อมูลย่อ (เคมีสำอาง)
ชื่อทั่วไป/ชื่ออื่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
สูตรทางเคมี
CAS Number
เกรดสินค้า
แหล่งกำเนิดสินค้า
อุตสาหกรรมที่ใช้
ขนาดบรรจุ
บรรจุภัณฑ์
ส่วนผสมหลัก (Main ingredient)
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์15 x 10 x 0.3 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ100 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.2 กิโลกรัม