สกุลเงิน:
No image set

อะดีคานอล แอล44 (Adekanol L44) A : 100g. M

Print
รหัสสินค้า :
CC0133-A-GM100-M
ราคาขายรวมภาษี: 77.00 ฿

ราคาไม่รวมภาษี: 71.96 ฿

ราคาต่อกรัม (รวมภาษี): 0.77 ฿
ขนาด/ชนิด:
ข้อมูลย่อ (เคมีสำอาง)
ชื่อทั่วไป/ชื่ออื่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
สูตรทางเคมี
CAS Number
เกรดสินค้า
แหล่งกำเนิดสินค้า
อุตสาหกรรมที่ใช้
ขนาดบรรจุ
บรรจุภัณฑ์
ส่วนผสมหลัก (Main ingredient)
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents) 
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์10 x 15 x 15 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ100 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.2 กิโลกรัม