สกุลเงิน:

น้ำหอม กลิ่นเกสรบัว (Lotus Pollen Fragrance) : 25g. M

Print
รหัสสินค้า :
AA0707-A-GM025-M
ราคาขายรวมภาษี: 98.00 ฿

ราคาไม่รวมภาษี: 91.59 ฿

ราคาต่อกรัม (รวมภาษี): 3.92 ฿
ขนาด/ชนิด:
ข้อมูลย่อ (น้ำหอม)
ชื่อทั่วไป (Common Name)
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scienctific name)
CAS Number
เกรดสินค้า
ประเทศต้นกำเนิด (Origin country)
อุตสาหกรรมที่ใช้ (Industril to use)
สถานะการละลาย
สินค้าที่ใช้
ส่วนผสมหลัก (Main ingredient)
บรรจุภัณฑ์ (Container)
ข้อมูลอื่น (Other info)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents) 
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์0 x 0 x 0 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ25 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.1 กิโลกรัม


รายละเอียด