สกุลเงิน:

Neno Cellut - 1881 Black (M) Perfume (น้ำหอม นีโน่ เซรุติ - 1881 : Spray 10ml. M

Print
รหัสสินค้า :
BN0302-A-ML010-M
ราคาขายรวมภาษี: 38.00 ฿

ราคาไม่รวมภาษี: 35.51 ฿

ราคาต่อมิลลิลิตร (รวมภาษี): 3.80 ฿
ขนาด/ชนิด:
คำอธิบายย่อ : น้ำหอมแฟชั่น Neno Cellut - 1881 Black (M) Perfume (น้ำหอม นีโน่ เซรุติ - 1881 แบล็ค (ญ))
ข้อมูลย่อ (น้ำหอมแฟชั่น)
ชื่อทั่วไป (Common Name)
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scienctific name)
ลักษณะกลิ่น
เกรดสินค้า
เหมาะสำหรับเพศ
ประเทศต้นกำเนิด (Origin country)
อุตสาหกรรมที่ใช้ (Industril to use)
สถานะการละลาย
สินค้าที่ใช้
บรรจุภัณฑ์ (Container)
ข้อมูลอื่น (Other info)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์3 x 3 x 8 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ10 มิลลิลิตร
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.15 กิโลกรัม