สกุลเงิน:

สีละลายน้ำแบบผง สีแดง (Red Color Powder) : 100g. M

Print
รหัสสินค้า :
FG1801-A-GM100-M
ราคาขายรวมภาษี: 75.00 ฿

ราคาไม่รวมภาษี: 70.09 ฿

ราคาต่อกรัม (รวมภาษี): 0.75 ฿
ขนาด/ชนิด:
คำอธิบายย่อ : เป็นสีละลายน้ำแบบผง สีแดง (Red Color Powder) สามารถนำไปเจือจางกับน้ำได้ที่อัตราส่วน 0.1-0.5% (1ต่อ1000 หรือ 1ต่อ200)
ข้อมูลย่อ (สีผสมอาหารแบบผง)
ชื่อทั่วไป / ชื่ออื่น
สีผสมอาหารสังเคราะห์แบบผง สีแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
สูตรทางเคมี
CAS Number
E-Number
เกรดสินค้า
Food Grade (เกรดสำหรับอาหาร)
แหล่งกำเนิดสินค้า
อินเดีย (India)
อุตสาหกรรมที่ใช้
Food Industry (อุตสาหกรรมอาหาร)
ประเภทของสี
สีอาหารผง
ปริมาณเนื้อสี (Assay)
48.21%
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)COA
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์10 x 15 x 0.3 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ100 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.2 กิโลกรัม


รายละเอียด