สกุลเงิน:
No image set

กลิ่นละลายน้ำ เข้มข้น ลำไย (Longan Flavour) : 25g. M

Print
รหัสสินค้า :
FA1207-A-GM025-M
ราคาขายรวมภาษี: 35.00 ฿

ราคาไม่รวมภาษี: 32.71 ฿

ราคาต่อกรัม (รวมภาษี): 1.40 ฿
ขนาด/ชนิด:
ข้อมูลย่อ (กลิ่นผสมอาหารเข้มข้น)
ชื่อทั่วไป (Common Name)
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scienctific name)
CAS Number
E Number
เกรดสินค้า
สถานะทางกฎหมาย
กลิ่นสังเคราะห์ (Artificial Flavor)
ประเทศต้นกำเนิด (Origin country)
อุตสาหกรรมที่ใช้ (Industril to use)
อาหาร (Food), เครื่องสำอาง (Cosmetic)
สถานะการละลาย
ละลายได้ในน้ำ (Water Soluble)
สินค้าที่ใช้
อาหาร (Food), เครื่องดื่ม (Beverage), ขนม (Confectionery) อื่นๆ
ส่วนผสมหลัก (Main ingredient)
บรรจุภัณฑ์ (Container)
ข้อมูลอื่น (Other info)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์3 x 3 x 8 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ25 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.1 กิโลกรัม