สกุลเงิน:
No image set

กลิ่นละลายน้ำ เข้มข้น ซีอิ้ว (Soy Sauce Flavour) : 25g. M

Print
รหัสสินค้า :
FA1917-A-GM025-M
ราคาขายรวมภาษี: 38.00 ฿

ราคาไม่รวมภาษี: 35.51 ฿

ราคาต่อกรัม (รวมภาษี): 1.52 ฿
ขนาด/ชนิด:
ข้อมูลย่อ (กลิ่นผสมอาหารเข้มข้น)
ชื่อทั่วไป (Common Name)
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scienctific name)
CAS Number
E Number
เกรดสินค้า
สถานะทางกฎหมาย
ประเทศต้นกำเนิด (Origin country)
อุตสาหกรรมที่ใช้ (Industril to use)
สถานะการละลาย
สินค้าที่ใช้
ส่วนผสมหลัก (Main ingredient)
บรรจุภัณฑ์ (Container)
ข้อมูลอื่น (Other info)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์3 x 3 x 8 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ25 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.1 กิโลกรัม


รายละเอียด