สกุลเงิน:
ค้นด่วน รีเซ็ต
อะซิซัลเฟม-เค (Acesulfame-K (AK)) : 25g. M
รหัสสินค้า : FS0101-A-GM025-M
48.00 ฿
Acesulfame-K (Acesulfame-Potassium; อะซีซัลเฟม-เค; อะซีซัลเฟม โปแตสเซียม) มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว ละลายน้ำได้เร็ว หวานประมาณ 200เท่าของน้ำตาลทรายขาว [CAS:55589-62-3; E950]
แอสปาแตม (Aspartame) : 25g. M
รหัสสินค้า : FS0102-A-GM025-M
68.00 ฿
Aspartame (แอสปาร์แตม) มีลักษณะเป็นผงสีขาว ให้ความหวาน 200เท่าของน้ำตาล [CAS:22839-47-0; E951]
เด็กโตรส โมโนไฮเดรต (Dextrose Monohydrate) : 250g. M
รหัสสินค้า : FS0401-A-GM250-M
18.00 ฿
Dextrose Monohydrate เป็นธรรมชาติ (Natural Sweetener) เป็นรูปแบบผลึกของน้ำตาลกลูโคส มีสรขาว ซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ให้ความหวานใกล้เคียงกับน้ำตาลทราย ใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตวิตามินซีได้ ใช้ผสมทำน้ำเชื่อชนิดต่างๆ เช่น Sorbitolได้ [CAS:5996-10-1; ]
Dextrose Anhydrous (เด็กโตรส แอนไฮดรัส) : 250g. M
รหัสสินค้า : FS0402-A-GM250-M
38.00 ฿
เด็กโตรส แอนไฮดรัส Dextrose Anhydrous เป็นน้ำตาลกลูโคส ที่อยู่ในรูปผลึก (Crystaline) มีความสมบูรณ์ทางโภชนาการ และความบริสุทธิ์สูง นำมาใช้ผสมเพื่อเป็นสารอาหารสำหรับผู้ป่วยได้ โดยตัวนี้จะเป็น Injection Grade [CAS:50-99-7; ]
Erythritol (อีรีทรีทอล) (China) : 100g. M
รหัสสินค้า : FS0501-A-GM100-M
20.00 ฿
อีรีทรีทอล (Erythritol) เป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ (Sugar alcohol) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยา (อย.) [C4H10O4; CAS#: 10030-58-7]
น้ำเชื่อมฟรุกโตสเข้มข้น (High Fructose Syrup) : 250g. M
รหัสสินค้า : FS0601-A-GM250-M
28.00 ฿
High Fructose Syrup เป็นธรรมชาติ (Natural Sweetener) ผลิตจากมันสำปะหลัง (Tapioca) โดยจะมีส่วนผสมของน้ำตาลฟรักโตส และ น้ำตาล กลูโคสอยู่ มีความหวานต่ำกว่าน้ำตาล มีโครงสร้างเป็นประเภท Monosaccharide [CAS:8029-43-4; ]
Inulin (อินูลิน) : 100g. M
รหัสสินค้า : FS0602-A-GM100-M
43.00 ฿
อินูลิน (Inulin) เป็นน้ำตาล โอลิโกฟรุกโตส (Fructo Oligosaccharide: FOS) ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีความหวาน 40%ของน้ำตาล เหมาะสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก และรักษาระบบทางเดินอาหาร [; CAS#: ]
น้ำเชื่อมกลูโคส (แป๊ะแซ) (Liquid Glucose) : 250g. M
รหัสสินค้า : FS0701-A-GM250-M
28.00 ฿
Glucose Syrup หรือ แป๊ะแซ เป็นธรรมชาติ (Natural Sweetener) ผลิตจากมันสำปะหลัง (Tapioca) [CAS:50-99-7; ]
Lactitol (แลคติทอล) : 25g. M
รหัสสินค้า : FS1201-A-GM025-M
แลคติทอล (Lactitol) เป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ (Sugar alcohol) ที่ถูกนำมาใช้แทนที่น้ำตาลทราย [C12H24O11; CAS#: 585-86-4]
มัลติทอล พาวเดอร์ (Maltitol Powder) : 250g. M
รหัสสินค้า : FS1301-A-GM250-M
58.00 ฿
Maltitol Powder เป็นธรรมชาติ (Natural Sweetener) ผลิตจากมันสำปะหลัง (Tapioca) โดยจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ Disaccharide ที่ให้พลังงานแคลอรี่ต่ำกว่าน้ำตาลและก็ ยังมีความหวานต่ำกว่าน้ำตาลด้วย โดยรสชาติจะแตกต่างจากน้ำตาลออกไป เหมาะสำหรับอาหารสุข [CAS:585-88-6; E965]