สกุลเงิน:

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (Food) (ไซยาโนโคบาลามิน) : 25g. M

Print
รหัสสินค้า :
FV2204-A-GM025-M
ขนาด/ชนิด:
คำอธิบายย่อ : ไซยาโนโคบาลามิน ( Cyanocobalamin) เป็นสารร่วมในการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก [C63H88CoN14O14P; CAS#: 68-19-9]
ข้อมูลย่อ (FV-วิตามินสำหรับอาหาร)
ชื่อทั่วไป/ชื่ออื่น
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (Food) (ไซยาโนโคบาลามิน)
ชื่อวิทยาศาสตร์
ไซยาโนโคบาลามิน; Vitamin B12; Cyanocobalamin
สูตรทางเคมี
C63H88con14O14P
CAS Number
68-19-9
E Number
เกรดสินค้า
เกรดอาหาร (Food Grade)
แหล่งกำเนิดสินค้า
การใช้งาน
ประเภทสินค้า
Vitamins (วิตามินสำหรับอาหาร)
ปริมาณการใช้ (%)
ขนาดบรรจุ
บรรจุภัณฑ์
ส่วนผสมหลัก (Main ingredient)
ข้อมูลทั่วไป
ไซยาโนโคบาลามิน ( Cyanocobalamin) เป็นสารร่วมในการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิคและเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโน ช่วยในการทำงานของระบบประสาท หากขาดจะทำให้ประสาทสันหลังเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดโรคโลหิตจางแหล่งอาหารที่พบ ได้แก่ ไข่ เนื้อ ตับ กะปิ หมู ยีสต์ เป็นต้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์3 x 3 x 8 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ25 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.1 กิโลกรัม


รายละเอียด