สกุลเงิน:
ค้นด่วน รีเซ็ต
Acetone (อะซิโตน) : 1L. M
รหัสสินค้า : CA0102-A-LT001-M
116.00 ฿
อซีโตน เกรดบริสุทธิ์ [CAS: 8006-64-2]
Ammonium Chloride (แอมโมเนียม คลอไรด์) : 1kg. M
รหัสสินค้า : CA0103-A-KG001-M
24.00 ฿
[CAS: ]
Amyl Acetate (กลิ่นนมแมว (เอมิว อะซีเตท)) : 1kg. M
รหัสสินค้า : CA0104-A-KG001-M
250.00 ฿
เอมิ้ว อซีเตท (Amyl Acetate) หรือ กลิ่นนมแมว สารให้กลิ่นรสที่ใช้ในกลิ่นรสผลไม้เพื่อใช้กลิ่นรสเฉพาะของกล้วยและ ลูกพีช [CAS: 628-63-7]
แอสไพริน (Aspirin (BP-USP)) : 25kg. M
รหัสสินค้า : CA0107-A-KG025-M
แอสไพริน หรือกรดอะซีทัลซาลิซิลิก เป็นยาซาลิซิเลต มักใช้เป็นยาระงับปวด ยาลดไข้และยาแก้อักเสบ แอสไพรินยังมีฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดโดยยับยั้งการผลิตทรอมบ็อกเซน ซึ่งปกติเชื่อมโมเลกุลเกล็ดเลือดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างปื้นเหนือผนังหลอดเลือดที่เสียหาย เนื่องจากปื้นเกล็ดเลือดสามารถใหญ่เกินไปได้และยังขัดขวางการไหลของเลือด ทั้งเฉพาะที่และที่อยู่หลังจากนั้น แอสไพรินยังใช้ระยะยาวที่ขนาดต่ำเพื่อช่วยป้องกันอาการหัวใจล้ม [CAS: 88566-80-7]
Acetic Acid (กรดน้ำส้ม) : 30kg. M
รหัสสินค้า : CA0108-A-KG030-M
1,515.00 ฿
กรดน้ำส้ม ใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชู (Vinegar) และเป็นสารตั้งต้น ที่ใช้ผลิต Vinyl Acetate Monomer (VAM) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ Poly Vinyl Chloride (PVC) ที่ใช้ในการผลิตท่อน้ำประปา นอกจากน้ำ สารละลายกรดน้ำส้ม ยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ [CAS: 64-19-7]
Alcoguard 1340 (สารตั้งต้น น้ำยารีดผ้าเรียบ) : 1kg. M
รหัสสินค้า : CA0110-A-KG001-M
333.00 ฿
สารตั้งต้นทำน้ำยารีดผ้าเรียบ [CAS: ]
สารที่ช่วยทำให้ขึ้นฟูชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆสีขาว กลิ่นฉุนเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว [; CAS#: ]
Activated Carbon (ถ่านกัมมันต์) : 1kg. M
รหัสสินค้า : CA0112-A-KG001-M
158.00 ฿
Activated carbon ถูกนำไปใช้ในการกรองเอาสารประกอบอินทรีย์ต่างๆที่ไม่ต้องการออกจากของเหลว [; CAS#: ]
ใช้ในกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอนและสิ่งทออื่นๆ เภสัชภัณฑ์ กระดาษ ยาง สารซักฟอก [; CAS#: ]
อุตสาหกรรมถุงมือยาง; อื่นๆ [; CAS#: ]