สกุลเงิน:
ค้นด่วน รีเซ็ต
หน้ากากอนามัย : 1pcs. M
รหัสสินค้า : LAA-FM0601-0050-A-PCS001-M
96.00 ฿
หน้ากากอนามัย ใช้แล้วทิ้ง
หน้ากากอนามัยชนิดมีคาร์บอนกรอง
หน้ากากครอบกรองอากาศ : 1pcs. M
รหัสสินค้า : LAA-FM0603-A-PCS001-M
หน้ากากครอบกรองอากาศ ชนิดกลม
ถุงมือแพทย์ (มีแป้ง) size L 1ชิ้น M
รหัสสินค้า : LAA-GV0701-L-0100-PCS001-M
192.00 ฿
ถุงมือยางการแพทย์ ชนิดมีแป้ง size L
ถุงมือแพทย์ (มีแป้ง) size M 1ชิ้น M
รหัสสินค้า : LAA-GV0701-M-0100-PCS001-M
192.00 ฿
ถุงมือยางการแพทย์ ชนิดมีแป้ง size M
ถุงมือแพทย์ (มีแป้ง) size S 1ชิ้น M
รหัสสินค้า : LAA-GV0701-S-0100-PCS001-M
192.00 ฿
ถุงมือยางการแพทย์ ชนิดมีแป้ง size S
ถุงมือแพทย์ (ไม่มีแป้ง) size L 1ชิ้น M
รหัสสินค้า : LAA-GV0702-L-0100-PCS001-M
ถุงมือยางการแพทย์ ชนิดไม่มีแป้ง size L
ถุงมือแพทย์ (ไม่มีแป้ง) size M 1ชิ้น M
รหัสสินค้า : LAA-GV0702-M-0100-PCS001-M
ถุงมือยางการแพทย์ ชนิดไม่มีแป้ง size M
ถุงมือแพทย์ (ไม่มีแป้ง) size S 1ชิ้น M
รหัสสินค้า : LAA-GV0702-S-0100-PCS001-M
ถุงมือยางการแพทย์ ชนิดไม่มีแป้ง size S
ถุงมือยางแบบหนากันสารเคมี 1ชิ้น M
รหัสสินค้า : LAA-GV0703-L-0100-PCS001-M
ถุงมือยางไนไตร แบบหนากันสารเคมี