สกุลเงิน:

ติดต่อขอตัวอย่างสินค้า

**เราแจกตัวอย่างฟรีให้เฉพาะ :

- ลูกค้าเก่า หรือ,

- นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ขึ้นไป

(กรุณาแฟ็กซ์หรืออีเมล์ส่งใบ ภพ.20 และหนังสือจดทะเบียน)หรือ,

- หน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ องค์กรการกุศล (กรุณาแฟ็กซ์หรืออีเมล์ส่งใบ บัตรประจำตัวอาจารย์/นักศึกษา/ข้าราชการ หรือเอกสารแสดงสังกัด)

*สำหรับลูกค้าใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะสามารถขอตัวอย่างได้เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

**อนึ่ง หากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง-สูงมาก หรือปริมาณที่ต้องการใช้ทดลองมากกว่าที่กำหนด ทางเราจะขอพิจารณาเป็นกรณีไป

**การแจกตัวอย่างสินค้านี้ มีขึ้นเพื่อเป้าหมายทางการค้าเท่านั้น**

โดยท่านผู้ประกอบการ ที่ต้องการติดต่อขอรับตัวอย่างฟรี กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected] โดยโปรดระบุชื่อและรหัสสินค้าพร้อมบอกวัตถุประสงค์

หรือชนิดสินค้าของท่านให้ชัดเจน โดยการขอตัวอย่างหนึ่งครั้งจะขอได้สูงสุด 3ตัวอย่าง

ตัวอย่างละ 10-50กรัม(มล.)แล้วแต่ประเภทสินค้า

ค่าใช้จ่าย

- กรณีซื้อสินค้าและขอตัวอย่างฟรี จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

- กรณีขอตัวอย่างฟรี โดยไม่ซื้อ ทางผู้ประกอบการจะต้อง

โอนเงินค่าขนส่งมาให้ทางเรา 50บาท แล้วทางเราจะจัดส่งไปให้ตามลำดับ

  • บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 3-7-2 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา, คันนายาว, กรุงเทพ, 10230, THAILAND
  • 02-947-9712
  • 02-944-8594
  • https://www.chemipan.com
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อเรา