สกุลเงิน:

Taurine (ทอรีน) : 25g. M

Print
รหัสสินค้า :
FK2001-A-GM025-M
ขนาด/ชนิด:
คำอธิบายย่อ : เทอรีน (Taurine) เป็นกรดอินทรีย์ (Organic Acid) ที่มีเป็นสารประกอบทั่วไปในร่างกาย [C2H7NO3S; CAS#: 107-35-7]
ข้อมูลย่อ (FK-กรดอะมิโน)
ชื่อทั่วไป/ชื่ออื่น
Taurine (ทอรีน)
ชื่อวิทยาศาสตร์
2-aminoethanesulfonic acid; ทอรีน; Taurine; Tauric acid; กรดทอริก
สูตรทางเคมี
C2H7NO3S
CAS Number
107-35-7
E Number
เกรดสินค้า
เกรดอาหาร (Food Grade)
แหล่งกำเนิดสินค้า
การใช้งาน
ประเภทสินค้า
Amino acids; Peptides & Derivatives (กรดอะมิโน; เปปไทด์ และสารเกี่ยวเนื่อง)
ปริมาณการใช้ (%)
ขนาดบรรจุ
บรรจุภัณฑ์
ส่วนผสมหลัก (Main ingredient)
ข้อมูลทั่วไป
เทอรีน (Taurine) เป็นกรดอินทรีย์ (Organic Acid) ที่มีเป็นสารประกอบทั่วไปในร่างกาย มีส่วนช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิต ทำงานเป็นปกติ ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่าง (Skeletal Muscle); เนื้อเยื่อเรตินา (Retina) ในดวงตา และระบบการควบคุมประสาทส่วนกลาง (Central Nervouse System) ทอรีน (Taurine) มีอยู่ทั่วไปในเนื้อและอาหารทะเล เนื่องจากสมบัติในการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ และรักษาระบบความดันโลหิต และระบบไหลเวียนโลหิต ทอรีนจึงมักถูกนำไปผสมในเครื่องดื่มบำรุงกำลัง (energy drink) เช่น กระทิงแดง M150 และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการผสม ทอรีนลงในอาหารสัตว์ เช่นอาหารแมว เพราะแมวไม่สามารถสร้างกรดทอรีนได้ การเติมทอรีนลงไปในอาหารจะช่วยไม่ให้แมวตาบอดได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์3 x 3 x 8 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ25 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.1 กิโลกรัม


รายละเอียด