สกุลเงิน:
No image set

สารสกัดมาโคริ (Makori Extract) : 25g. M

Print
รหัสสินค้า :
AK1310-A-GM025-M
ราคาขายรวมภาษี: 149.00 ฿

ราคาไม่รวมภาษี: 139.25 ฿

ราคาต่อกรัม (รวมภาษี): 5.96 ฿
ขนาด/ชนิด:
ข้อมูลย่อ (สารสกัดธรรมชาติ)
ชื่อทางพฤกษศาสตร์ (Botanical name)
ชื่อทั่วไป (Common Name)
ชื่อ INCI Name
CAS Number
เกรดสินค้า
ส่วนที่ใช้สกัด
สกัดโดย
ประเทศต้นกำเนิด (Origin country)
อุตสาหกรรมที่ใช้ (Industril to use)
รูปแบบ / สถานะการละลาย
สินค้าที่ใช้
ส่วนผสมหลัก (Main ingredient)
สรรพคุณ
ปริมาณที่ใช้ (%)
บรรจุภัณฑ์ (Container)
ข้อมูลอื่น (Other info)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์0 x 0 x 0 เมตร
ปริมาณบรรจุ25 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.1 กิโลกรัม