สกุลเงิน:

ผงปรุงรส ชีส (Cheese Seasoning Powder) : 500g. M

Print
รหัสสินค้า :
FE0301-A-GM500-M
ราคาขายรวมภาษี: 138.00 ฿

ราคาไม่รวมภาษี: 128.97 ฿

ราคาต่อกรัม (รวมภาษี): 0.28 ฿
ขนาด/ชนิด:
คำอธิบายย่อ : ผงปรุงรส ชีส (Cheese Seasoning Powder)
ข้อมูลย่อ (ผงปรุงรส)
ชื่อทั่วไป (Common Name)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scienctific name)
CAS Number
E Number
เกรดสินค้า
อาหาร (Food)
สถานะทางกฎหมาย
ประเทศต้นกำเนิด (Origin country)
อุตสาหกรรมที่ใช้ (Industril to use)
อาหาร (Food)
สถานะการละลาย
สินค้าที่ใช้
ส่วนผสมหลัก (Main ingredient)
บรรจุภัณฑ์ (Container)
ข้อมูลอื่น (Other info)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์25 x 20 x 3 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ500 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์0.6 กิโลกรัม


รายละเอียด