สกุลเงิน:

NP9 (Nonyl Phenol Ethoxylate-NPE) (เอ็นพี9) : 1kg. M

Print
รหัสสินค้า :
CA1402-A-KG001-M
ราคาขายรวมภาษี: 179.00 ฿

ราคาไม่รวมภาษี: 167.29 ฿

ราคาต่อกิโลกรัม (รวมภาษี): 179.00 ฿
ขนาด/ชนิด:
คำอธิบายย่อ : เป็นสารลดแรงตึงผิว เป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อเป็นสารลดแรงตึงผิวประเภทไม่มีประจุ (nonionic surfactant) จึงเกิดฟองน้อยและมีคุณสมบัติในการรวมตัวเป็นไมเซลล์ได้ที่ความเข้มข้นต่ำ ล้อมรอบสิ่งสกปรกคราบไขมันไว้ด้านใน จึงป้องกันสิ่งสกปรกที่กระจายตัวอยู่ในน้ำกลับมาเกาะที่พื้นผิวอีกครั้ง ซึ่งมีการใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยหลักแล้วจะใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบ้านเรือนทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้เป็นสาร emulsifier ในอุตสาหกรรมเกษตร ใช้เป็นสารร่วมในการผลิตสารฆ่าแมลง เครื่องสำอางค์ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น พบว่ามีการใช้เป็นสารซักล้าง (detergent) เป็นส่วนผสมในสารตกแต่งสำเร็จ และในกระบวนการพิมพ์ผ้า [CAS: ]
ข้อมูลย่อ (สารเคมีทั่วไป)
ชื่อทั่วไป/ชื่ออื่น
Tergitol NP-9, Nonylphenol Ethoxylate (NPE), Nonoxynol
ชื่อวิทยาศาสตร์
สูตรทางเคมี
CAS Number
แหล่งกำเนิดสินค้า
USA
อุตสาหกรรมที่ใช้
เกรดสินค้า
ขนาดบรรจุ
บรรจุภัณฑ์
ข้อมูลทั่วไป
เป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อเป็นสารลดแรงตึงผิวประเภทไม่มีประจุ (nonionic surfactant)  
จึงเกิดฟองน้อยและมีคุณสมบัติในการรวมตัวเป็นไมเซลล์ได้ที่ความเข้มข้นต่ำ ล้อมรอบสิ่งสกปรกคราบไขมันไว้ด้านใน จึงป้องกันสิ่งสกปรกที่กระจายตัวอยู่ในน้ำกลับมาเกาะที่พื้นผิวอีกครั้ง ซึ่งมีการใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยหลักแล้วจะใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบ้านเรือนทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้เป็นสาร emulsifier ในอุตสาหกรรมเกษตร ใช้เป็นสารร่วมในการผลิตสารฆ่าแมลง เครื่องสำอางค์ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น     สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น พบว่ามีการใช้เป็นสารซักล้าง (detergent) เป็นส่วนผสมในสารตกแต่งสำเร็จ และในกระบวนการพิมพ์ผ้า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related documents)COA
ข้อมูลทางกายภาพ
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์6.5 x 13 x 19 เซนติเมตร
ปริมาณบรรจุ1 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์1.2 กิโลกรัม


รายละเอียด

'
 
                                 NP9 (Nonyl Phenol Ethoxylate-NPE)
 
 
                                    npe-infographic.png
 
 
         Nonylphenol Ethoxylate (NPEs) เป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อเป็นสารลดแรงตึงผิวประเภท ไม่มีประจุ (nonionic surfactant) จึงเกิดฟองน้อยและมีคุณสมบัติในการรวมตัวเป็นไมเซลล์ได้ที่ความเข้มข้นต่ำ ล้อมรอบสิ่งสกปรกคราบไขมันไว้ด้านใน จึงป้องกันสิ่งสกปรกที่กระจายตัวอยู่ในน้ำกลับมาเกาะที่พื้นผิวอีกครั้ง ซึ่งมีการใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยหลักแล้วจะใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบ้านเรือนทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้เป็นสาร emulsifier ในอุตสาหกรรมเกษตร ใช้เป็นสารร่วมในการผลิตสารฆ่าแมลง เครื่องสำอางค์ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น   สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น พบว่ามีการใช้เป็นสารซักล้าง (detergent) เป็นส่วนผสมในสารตกแต่งสำเร็จ และในกระบวนการพิมพ์ผ้า ส่วนความเป็นพิษและอาการพิษนั้น น้ำยาทำความสะอาดพื้นที่มี NPE เป็นส่วนผสม หากใช้ในปริมาณและความเข้มข้นที่เหมาะสมตามฉลากแนะนำจัดเป็นสารที่มีความเป็นพิษค่อนข้างต่ำ
         อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว ความรุนแรงของการเกิดพิษขึ้นกับความเข้มข้น ปริมาณที่ได้รับ และทางที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย มีรายงานความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสาร NPE เช่น หากรับประทาน สูดดม หรือสัมผัสกับผิวหนังที่ความเข้มข้นสูง ๆ จะทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ตา และผิวหนังอย่างรุนแรง มีอาการไอ วิงเวียน หายใจหอบถี่ อาเจียน จากการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่าปริมาณสารต่ำสุดที่ทำให้หนูทดลองตายร้อยละ 50 อยู่ที่ประมาณ 1650 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม
 
                                                     Untitled-232734684.jpg
 
ข้อควรระวัง
       ควรระวังการสัมผัสโดยตรงกับน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่ยังมิได้ผ่านการผสมน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้บ้าง น้ำยาทำความสะอาดพื้นที่มีสารกลุ่มนี้ผสมอาจมีอยู่ในสัดส่วนประมาณไม่เกินร้อยละ 3 แต่ในกรณีที่มีสารอื่นผสมในผลิตภัณฑ์นั้นด้วย เช่น กรด ด่าง สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก อาจเพิ่มความรุนแรงของอาการระคายเคืองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหากมีการกระเด็นเข้าตา ผู้ใช้ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธี ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวังและคำเตือนตามที่ระบุไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์
       นอกจากนี้เนื่องจากสาร NPE มีรายงานความเป็นพิษในสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น แมลง สัตว์และพืชน้ำหลายชนิด มีการสะสมตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงห้ามทิ้งขวดบรรจุภัณฑ์โดยตรงลงในแหล่งน้ำสาธารณะ
 
                                                   imgf000017_0001.png
 
การปฐมพยาบาล
     ในกรณีที่ได้รับน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่มีสารนี้ผสมอยู่ในปริมาณเล็กน้อย มักไม่เกิดการระคายเคืองที่รุนแรงแต่อย่างใด อาจเพียงแต่ล้างบริเวณสัมผัสด้วยน้ำ แต่หากกรณีที่ได้รับสารในปริมาณมากให้ปฏิบัติดังนี้
- หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก หากเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออกและล้างร่างกายด้วยน้ำมาก ๆ
- หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการทุเลา ตรวจดูบริเวณที่สัมผัสสาร หากอาการไม่บรรเทาให้รีบนำส่งแพทย์
- หากรับประทาน ในกรณีที่ปริมาณน้อยให้ดื่มน้ำเพื่อเจือจาง จัดร่างกายให้อยู่ในท่าศีรษะสูง เพื่อป้องกันการสำลัก
- ในกรณีที่ได้รับปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนและรีบนำส่งแพทย์
 
การเก็บรักษา
-เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง       
           
'